Reklam
BugünAzerbaycan Devlet Tercüme Merkezi

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 23 Mayıs 2012 tarihli kararnamesiyle kuruldu.

Merkezin çalışmalarının amacı devlet dilinin doğru kullanımı ve çevri işinin merkezîleştirilmesi ile düzenlenmesi çalışmalarını yürüten, Azerbaycan edebiyatının dünyada, yabancı edebiyatın Azerbaycan’da tanıtımını yapan devlet kurumudur.

Merkezin çalışma alanları aşağıdakilerdir:

  • Devlet dilinin doğru kullanımı ve çevri işinin geliştirilmesiyle ilgili gereken çalışmalar yapmak;
  • Sosyal siyasal, bilimsel teknik, edebî kültürel alışverişlerin ve uluslararası ilişkilerin dil ve çevri açısından düzenlenmesi, geliştirilmesi için gereken etkinlikleri gerçekleştirmek;
  • Çevri işinin merkezî şekilde yapılmasını sağlamak, uzman mütercimleri yetiştirmek;
  • Azerbaycan edebiyatının dünyada, yabancı edebiyatın Azerbaycan’da tanıtımını sağlamak, Azerbaycan ve dünya edebiyatının tanınmış örneklerinin diğer dillere ve devlet diline çevrisini ve yayımını yapmak;
  • Çevrisi yapılan yazılarda devlet dilinin kullanılması, bilimsel, teknik, tıp, hukuk ve diğer alanlarda çevri sürecinin kurulması ve geliştirilmesi amaçlı etkinliklerin düzenlenmesini denetlemek;